Quantcast
Channel: StudNed.nl » CDA
Viewing all articles
Browse latest Browse all 16

Marja van Bijsterveldt op onderwijs (maar niet op wetenschap?)

0
0

Gisteren werd ook de laatste ministerspost in het aankomende kabinet-Rutte bekend: Marja van Bijsterveldt komt op Onderwijs. De VVD’er Halbe Zijlstra wordt staats­secretaris van hoger onderwijs. Van Bijsterveldt zwaaide na het aftreden van Ronald Plasterk als staats­secretaris al de scepter over hoger onderwijs en geldt binnen haar CDA als een politiek zwaar­gewicht. Ze was eerder wethouder en burgemeester van Schipluiden (bij Delft).

Wetenschap en innovatie bij EZ
De portefeuille wordt echter wel uitgekleed: Maxime Verhagen wordt, zoals al verwacht werd, als minister van Economische Zaken ook verantwoordelijk voor “Innovatie.” Wat dat precies inhoudt vragen ook de Vereniging van Universiteiten (VSNU), onderzoeks­geld­schieter NWO en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) zich af.

Innovatie en onderzoek horen bij elkaar, betogen de wetenschaps­koepels in een brief die ze gisteren naar Rutte en Verhagen hebben gestuurd. Ze pleiten ervoor, meldt NRC, ook wetenschap bij Economische Zaken onder te brengen. In dezelfde brief pleiten ze voor het gebruik van een nieuwe meetmethode voor het maatschappelijk nut van onderzoek bij het beoordelen van wetenschappers.
Viewing all articles
Browse latest Browse all 16

Latest Images

Latest Images